Biblia Gda�ska 1632

Interesuj�ce Linki:

Starodruk Nowego Testamentu Biblii Gda�skiej z 1606 roku z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Geneza i charakter Biblii Gda�skiej (Jan Szeruda, artyku� ze strony www.luteranie.pl)

Biblia Gda�ska i inne t�umaczenia (Jan Szeruda, artyku� ze strony www.luteranie.pl)

Studium o Biblii Gda�skiej (Tadeusz Wojak, artyku� ze strony www.luteranie.pl)

Nowa Biblia Gda�ska (�l�skie Towarzystwo Biblijne)

Uwsp�cze�niona Biblia Gda�ska (Fundacja Wrota Nadziei)

Biblia Brzeska 1563

Starodruk Biblii Brzeskiej z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej


Powr�t do strony tytu�owej